Start
Behandling
Rosenmetoden
Forskning
Tips
In english

Rosenmetoden

För att anpassa oss till omgivningens krav och för att hålla tillbaka våra känslor spänner vi våra muskler och skapar på sikt kroniska muskelspänningar. Spänningar som förutom smärta skapar både fysiologiska och känslomässiga mönster och blockeringar som vi är omedvetna om. De upprätthåller en förhöjd stressnivå i kroppen, vilket hindrar kroppens naturliga återhämtning. Förhöjd stressnivå i kroppen under en längre tid påverkar kroppens samtliga system och kan leda till flera allvarliga sjukdomstillstånd.

Rosenmetoden är en kroppsterapi med syfte att lösa upp djupa muskelspänningar och blockeringar. Eftersom beröring når bortom ord och intellekt, når den här metoden fram till dig bakom dina försvar. Försvar som inte längre behövs berövar oss kraft och tillgång till vår kropp och oss själva.

Terapeuten vägleder din kropp till avspänning genom att använda sina händer till att utforska och lyssna med olika tryck och beröring i stället för att manipulera och terapeuten koncentrerar sig på kroniska muskelspänningar. Andningen (speciellt diafragma) är central i behandlingen då den påverkas av allt vi är med om och de muskelspänningar som skapas. När muskelspänningarna släpper ökar rörligheten i kroppen och andningen fördjupas. I och med att musklerna mjuknar ges också plats för vad spänningarna hållit tillbaka, som undanträngda känslor och minnen. Det finns utrymme för att uttrycka det som hållits tillbaka, känslor, upplevelser och minnen. En Rosenterapeut är tränad för att kunna vara med dig i det som kommer upp.

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som utvecklats ur sjukgymnastiken och bygger på fysiologiska principer, den påverkar både kropp, tankar och känslor.

Vad kan du få hjälp med?

Rosenmetoden är bra för dig som har spända och värkande muskler, ryggvärk, nackvärk, huvudvärk etc. Bra för dig som behöver slappna av, som känner dig trött eller stressad, har sömn- eller koncentrationssvårigheter.

Rosenmetoden kan också vara bra för dig som har hög beröringskänslighet, lider av utbrändhet, lättare depression, andningsproblem, fibromyalgi, whiplashskada då den är extremt inkännande och varsam.

Rosenmetoden är en sedan länge beprövad metod för personlig utveckling och ett bra komplement för dig som går i psykoterapi.

Jag behandlar inte personer som befinner sig i akut kris eller personer som har en allvarlig psykiatrisk diagnos eller vid viss medicinering. Jag behandlar inte heller personer med missbruk av tabletter, alkohol eller narkotika.

Rosenmetoden har sitt namn efter sjukgymnasten Marion Rosen som har utvecklat metoden.

I sin ungdom gick Marion i lära hos Lucy och Gustav Heyer (Gustav var student och kollega till Carl Jung) som använde massage, andnings- och avspänningsövningar i samband med psykoanalys. Senare utbildade Marion sig till sjukgymnast och arbetade som det under 50 år. Genom sina erfarenheter utvecklade hon Rosenmetoden. Marion föddes 1914 och var verksam fram till sin död 2012.