Start
Behandling
Rosenmetoden
Forskning
Tips
In english

Forskning

De senaste åren har intresset för forskningen runt stress, stressrelaterade problem och sjukdomar ökat. Liksom forskning kring beröringens effekter, oxytocin och kroppens "antistress-system". Urvalet av forskningen nedan är mycket begränsad och inte uppdaterad se mer på t ex stressforskningsinstitutet och The Touch Research Institutes hemsidor.


Karolinska Institutets forskningsprojekt om Rosenmetoden
kan laddas ner från "Journal of Alternative and Complementary medicine"på

http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2008.0489

Studien visar på flera positiva effekter av behandlingar i Rosenmetoden som förbättrad psykisk och fysisk hälsa, ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, tanke och känslor, stöd i personligt växande, samt utökad kraft att genomföra livsförändringar. Forskare: Riitta Hoffren-Larsson, Barbro Gustafsson, Torkel Falkenberg.


Vid beröring frisätts kroppens eget "lugn och ro-hormon" oxytocin. Vid oxytocin frisättning i kroppen "erhålls en ångestdämpande och lugnande effekt, blodtryck och puls sjunker och smärttröskeln höjs. Halten av stresshormonet cortisol sjunker, näringsupptaget förbättras och läkningshastigheten av sår fördubblas."

I en intervju för Medical Link berättar professor Kerstin Uvnäs Moberg om icke-stress, lugn och beröring och om oxytocinets stora betydelse för detta.

Läs mer >

I Kerstin Uvnäs Mobergs senaste bok "Närhetens hormon" beskriver hon hur oxytocin spelar en huvudroll när vi interagerar med varandra.


Forskning visar att vid en viss typ av beröring stimuleras speciella nervtrådar som kallas CT (Ctactile) som går direkt till områden i hjärnan som är viktiga för uppkomsten av känslor. Forskare: Håkan Olausson, docent i fysiologi och överläkare i klinisk neurofysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,

På The Touch Research Institute i USA studerar man beröring och beröringsterapier, kroppsterapier, sedan 1992.